Provádíme úpravu ústí zbraní pro snížení zpětného rázu drážkami Shotport. Nejlepší výsledek se dosáhne při kombinaci Shotportu a tlumiče zpětného rázu pažby Stopkicku, pak dojde ke snížení zpětného rázu cca o 50%. Tyto úpravy jsme schopni, po dohodě, udělat i na počkání.